Физикалната медицина е сравнително млада медицинска специалност. Истинското й развитие като такава започва слад Втората световна война, когато от фронта се завръщат много млади военноинвалиди, които трябва да бъдат реинтегрирани в обществото. С развитието на човешката цивилизация се променят и приоритетите пред физикалната медицина. Докато при зараждането си тя е имала за задача преодоляване на последствията от войната, то в днешно време нейните приоритети се заключават в профилактика и лечение на болестите на съвремието – травми на опорно-двигателния апарат, ревматологични заболявания, заболявания на нервната система, обменни заболявания, остеопороза, стрес и хиподинамия – като успешно съчетава едновременното приложение на природните и балнеологични фактори със съвременните средства за лечение.
д-р Галина Филипова определя лечението – понеделник, вторник и петък от 08.00 до 11.30 часа, сряда и четвъртък от 12.00 до 15.30 часа.
Разполага с модерни апарати за електростимулация, електротерапия и диагностика тип „Combosim“. Назначените процедури се извършват всеки ден от 10.00 часа. Допълнителна информация на регистратурата.