Съдебната медицина е специалност, която обхваща развитието и приложението на медицински и природно-научни знания за нуждите на съдебната система при наказателен или граждански процес.

Посредничеството между съдебните лекари и криминалистите е важна предпоставка при разследване на произшествия или криминални престъпления.

В Медицински Център Света Петка се издават свидетелства за пред съда от д-р Анка Иванова.