Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. Прогнозите на Световната здравна организация са за значително нарастване на честотата им, и че в близко бъдеще те ще бъдат все по-важен медицински, социален и финансов проблем. Това е валидно не само за хроничната обструктивна белодробна болест и туберкулозата, но и за респираторните инфекции и карцинома на белия дроб.

Пневмология и фтизиатрия е медицинска специалност, която се занимава с болестите на дихателната система. Предмет на дейност на специалността пневмология и фтизиатрия са медицински грижи, специфични аспекти на общественото здравеопазване; медицинската експертиза, консултативна и методична помощ.

Целта е изясняване и повлияване на физиологични и болестни състояния на дихателната система, резултат на първичното й ангажиране или последица на патология на други органи и системи.

В Медицински център Света Петка работят следните специалисти: