В Медицински център Света Петка Педиатрична ЛКК заседава всека сряда от 13.00 до 14.00

Председател: д-р Валерия Вълчева – специалист детски болести
Член: д-р Цветослава Цветкова – специалист детски болести