Педиатрията  е дял от медицината, който се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Възрастовата граница на децата е от 0 до 18 г.
В Медицински център Света Петка работят следните специалисти:
  • д-р Пламен Филипов – специалист детски болести, работи като Началник отделение в МБАЛ Св. Петка, а в Медицински център Света Петка работи вторник и четвъртък от 14.00 до 18.00. Извършва ВСД – Трансфонтанелна ехокардиография и Ехография на мускули и стави.
  • д-р Валерия Вълчева – специалист детски болести и неонатология, работи  в отделение АГ на МБАЛ Св. Петка, а в Медицински център Света Петка работи понеделник от 08.00 до 12.00, сряда от 08.00 до 13.00 и  петък от 08.00 до 10.00.
  • д-р Цветослава Цветкова – специалист детски болести, работи  в Детско отделение на МБАЛ Св. Петка, а в Медицински център Света Петка работи сряда от 14.00 до 19.00