В Медицински център Света Петка Ортопедичната ЛКК заседава всеки вторник от 16.00 до 17.00

 

Председател: д-р Венелин Велков

 

             Член: д-р Богдан Томов