В Медицински център Света Петка Ортопедичната ЛКК заседава всеки вторник от 16.30 до 17.30
Председател: д-р Богдан Томов
             Член: д-р Венелин Велков