Ортопедията се занимава с възникването, профилактиката, диагностиката и лечението на вродени и придобити дефекти във формата или функцията на опорно-двигателния апарат, или с други думи на костите, ставите, мускулите и сухожилията, както и с рехабилитацията на пациентите.
Ортопедичната терапия бива консервативна, например физиотерапия, оперативна, например протезна хирургия и техническа ортопедия, например изработката и напасването на протези.
В Медицински център Света Петка работят следните специалисти:
  • д-р Венелин Велков – Работи всеки ден от 14.00 до 16.00, само в четвъртък от 08.00 до 13.30
  • д-р Богдан Томов – специалист ортопедия и травматология – всеки ден от 16.30 до 19.30