Комисията издава болнични всеки вторник от 14.00 до 15.00 часа.

 

Председател на комисията   д-р Данчо Йорданов – специалист вътрешни болести.

 

 Членове:                               д-р Ангел Петров – специалист нервни болести
                                               д-р Мирослав Маринов – специалист хирургия