Комисията издава болнични всеки вторник от 14.00 до 15.00 часа.
Председател на комисията   д-р Данчо Йорданов – специалист вътрешни болести.
 Членове:                              д-р Борис Корманов – специалист нервни болести
                                               д-р Мирослав Маринов – специалист хирургия