Осъществява се висококачествена диагностика чрез прилагане на съвременни методи, съобразно стандартите на добра медицинска практика. Осигурява максимално разширен пакет от общоприетите процедури, съгласно приетите медицински стандарти по обща и клинична патология.

 

      Цитологични изследвани се извършват от д-р Даниела Корманова