Изследванията се извършват в Отделението по образна диагностика към МБАЛ „Св. Петка” АД гр. Видин. В него се осъществява конвенционална рентгенова, компютърно – томографска и УЗ-диагностика. Разположено е на ІІ етаж в основният болничен корпус.
В отделението се провеждат:
  • Конвенционални рентгенови изследвания;
  • Контрастни изследвания на храносмилателна, отделителна и пикочно-полова системи;
  • Компютър-томографски изследвания, включително и КТ ангиография.
      От 07.11.2012г. отделението разполага с нов 16 срезов спирален компютърен томограф, с възможност за 3D – реконструкция, комплектован с автоматичен инжектор за компютър-томографски ангиографски изследвания..
Медицинския център разполага с модерна ехографска апаратура.
       д-р Елеонора Илиева – специалност Образна диагностика, извършва разчитането.