Лабораторията по Клинична Микробиология е с отговорната мисия да развива модерна, с високо качество микробиологична диагностика на клинично значими причинители на бактериални, микотични и вирусни инфекции у човека, чрез което да подобри грижата за болния човек като осигури своевременно и най-подходящо лечение.
      Приоритетни задачи на лабораторията са:
  • поддържането на постоянно високо качество на микробиологичната диагностика – база за оптимизиране на грижата за болния човек;
  • въвеждане на нови диагностични методи;
  • внедряване на съвременни управленски модели;
  • постигане на оптимална икономическа ефективност от дейността.
      Основна цел на Клинична микробиология е, посредством прилагане и развитие на съвременни и високо технологични решения в областта на лабораторната диагностика, да бъдем предпочитаната лаборатория за нашите пациенти и лекари – потребители на лабораторни услуги.
      Изследванията се извършват от д-р Росица Виденова – специалист по микробиология