Медицинската експертиза на работоспособността включва в своето съдържание експертиза на временната неработоспособност, експертиза на трайно намалената работоспособност и експертиза на намалените възможности за социална адаптация на децата до 16 години. Според Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността се съдържат общи правила за издаване на болнични листове.

За различните типове експертиза се ангажират медицински лица, работещи в различни структури. Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващите лекари и стоматолози, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Експертизата на трайно намалената работоспособност се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК. Експертизата на степента на намалените възможности за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК с участието на специалисти по детски болести, социални работници и от НЕЛК.