Кардиологията е област в медицината, която се занимава със заболявания на сърдечно-съдовата система. Секторът като цяло е разделен на подобласти: коронарна болест, сърдечна недостатъчност и електрофизиология. Лекарите, които специализират в тази област на медицината се наричат ​​кардиолози.
В Медицински Център Света Петка освен прегледи се извършват Ехокардиографии, ЕКГ, ЕКГ Холтер – 24-часово ЕКГ мониториране и запис, АН Холтер – 24-часово мониториране и запис на артериалното налягане. В центъра работят следните доктори:
1. д-р Жерар Рабхат Шабани – Понеделник, Сряда и Петък от 14.00 до 17.00 часа.
2. д-р Красимир Дичов – Вторник от 08.00 до 13.00 часа.
3. д-р Тони Златанов – извършва телеметрия с препрограмиране след предварително записване на регистратурата.
След предварително записване на регистратура, д-р Жерар Рабхат Шабани извършва Ехокардиография и Холтер