Meдицински център Света Петка разполага с  кабинети оглавени от специалисти в различни области на  медицината. Ние сме сплотен екип от лекари , работещи също така и в МБАЛ Св. Петка Видин.

Различните  кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апаратура, защото медицината и високите технологии трябва да вървят ръка за ръка , за да можем по- детайлно и точно да помогнем на нашите пациенти.

В Meдицински център Света Петка разполагаме със следните кабинети: