Ендокринологията е медицинска специалност, която изучава жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм, заболяванията свързани с тях и методите за диагностиката и лечението им. Пандемичен проблем за ендокринологията през последните години е захарния диабет. Ендокринолозите лекуват следните патологии:
  • Заболявания на хипоталамуса и хипофизата.
  • Заболявания на щитовидната жлеза.
  • Заболявания околощитовидните жлези, свързани с нарушаване на метаболизма на калция.
  • Заболявания на надбъбречните жлези.
  • Заболявания на панкреаса.
  • Андрология (заболявания на мъжките полови органи).
  • Заболявания на женските полови органи.
  • Хипопитуитаризъм и акромегалия и хипофизарен гигантизъм.
В Медицински Център Света Петка работи д-р Соня Димитрова всеки четвъртък и петък от 14.00 до 18.00 часа.