УСЛУГАЦЕНА
МИКРОБИОЛОГИЯ
Носен, гърлен, ушен секрет20.00
Храчка, Лаваж15.00
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии15.00
Бърз антиген тест за COVID-1940.00
Бърз антиген тест за SARS-CoV-210.00
Анален Секрет15.00
Гърлен Секрет15.00
Назален Секрет15.00
Хемокултури15.00
Идентификация И Антибиограма15.00
Храчка за БК25.00
Анален секрет – Здравни книжки12.00
Изследване на грипен вирус тип А/В25.00
Хеликобактер пилори в фекална проба20.00
Инфекциозна мононуклеоза(Paul-Bunnell)15.00
Фецес за Rota v.10.00
Изследване на урина за урокултура10.00
Ликвор15.00
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C.albicans) и др.20.00
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium и др.20.00
Изследване за сифилис RPR (или Васерман)10.00
Хламидия трахоматис антиген тест15.00
Секрет – устна кухина15.00
Пунктат20.00
Фекална маса – Clostridium difficile27.00
 АДМИНИСТРАТИВНИ
Потребителска такса Прегледи2.90
Потребителска такса Лаборатория3.00
Потребителска такса Прегледи (пенсионер)1.00
Потребителска такса Лаборатория – възраст1.00
ХЕМАТОЛОГИЯ
ПКК + ДКК9.50
ПКК+ДКК+СУЕ11.50
ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене5.00
СУЕ- Westergeen2.50
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски6.00
Морфология на еритроцитите – микроскопски5.00
Ретикулоцити (Rt) – микроскопски4.00
ЕНЗИМИ
GGTP2.50
LDH3.00
Липаза5.00
ХОРМОНИ
Инсулин16.00
ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ
Валпроева киселина14.00
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
PSA-Total16.00
CA 15-318.00
CA 12518.00
CA 19-918.00
CEA18.00
Алфа-фетопротеин-серум18.00
АНАЛИЗ НА УРИНА
Урея – урина3.00
Пикочна киселина – урина3.00
Амилаза- урина3.00
Калий-урина4.00
Натрий-урина4.00
Креатинин – урина3.00
Фосфор-урина3.00
Количество белтък е еднократна порция урина3.00
Билирубин – урина1.50
Уробилиноген – Урина1.50
Седимент в урината1.50
Захар в урина1.50
Качествено изследване на урина+седимент3.00
Магнезий-урина3.00
Анализ на конкременти18.00
Качествено определяне на pH – урина1.50
Специфично тегло – урина – тест-лента1.50
Кетотела – урина1.50
Белтък – урина1.50
Общ белтък в урина- 24 часа (количествено)3.00
Микроалбуминурия11.00
Калций – урина3.00
Неорганичен фосфат- урина3.00
Окултни кръвоизливи7.00
Креатининов клирънс5.00
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)50.00
ЕКГ 12 отвеждания10.00
Измерване на артериално налягане5.00
ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
Антитела IgG COVID-1930.00
Изследване за Цитомегаловирусни Антитела /Igm/-15.00
Доказване на легионелен антиген в урината10.00
Изследване за Хепатит B HBsAg15.00
Изследване за Хепатит А Anti – HAV IgM15.00
Изследване за СПИН HIV 1/2 Ab15.00
СЕРОЛОГИЯ
Доказване на инфекциозна моно нуклеоза15.00
Изследване за ревматоиден артрит Wr10.00
Изследване За Хепатит С Anti HCV15.00
СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ МАРКЕРИ
Витамин Д30.00
ХИРУРГИЯ
Доплерова сонография на периферни съдове40.00
Малка оперативна интервенция (инцизия)30.00
Екстирпация на нокът с обработка на нокътно ложе под месна анестезия и превръзка50.00
Вторичен шев на оперативна рана под месна анестезия на пациенти, лекувани в други лечебни заведения50.00
ДЕЙНОСТИ
Доплерова сонография40.00
Сваляне на конци30.00
Венозна инфузия с медикаменти с медикаменти на пациента25.00
Копиране на 1 страница документ0.10
Първичен преглед от консултант35.00
Преглед от специалист – вторичен25.00
Вземане на материал за микробиологично изследване0.00
Спирометрия на дете10.00
Първичен   преглед от лекар – специалист50.00
КАРДИОЛОГИЯ
Телеметрия с препрограмиране80.00
ЕКГ изследване10.00
EКГ Холтер мониториране50.00
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Микроскопско изследване на нативен препарат12.00
ЕХОГРАФИИ
Фиброколоноскопия85.00
Ехография на коремни органи50.00
Ехокардиография60.00
Фиброгастродуоденоскопия50.00
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Бърз уреазен тест за Хеликобактер пилори20.00
МАНИПУЛАЦИИ
Смяна на уретрален катетър15.00
Двигателна рехабилитация в домашни уловия20.00
Допълнителни манипулации и процедури50.00
Мускулна инжекция.10.00
Венозна инжекция с медикаменти на пациента15.00
Подкожна инжекция с медикаменти на пациента10.00
Вземане на венозна кръв5.00
Вземане на венозна кръв в дома / в цената не са включени транспортни разходи/10.00
Изваждане на кърлеж и обработка20.00
Апликация на ТАП с медикаменти на пациента10.00
Поставяне на уретрален катетър/собствен на пациента/30.00
НЕВРОЛОГИЯ
Експертиза на временна неработоспособност ЛКК50.00
ЕМГ изследване40.00
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Аспирационна ендометриална биопсия без анестезия150.00
Преждевременно прекъсване на бременност по желание до 12 г.с.250.00
Запис на детски сърдечни тонове /NST/20.00
Преждевременно прекъсване на бременността без анестезия150.00
Отстраняване на кондиломи120.00
Аспирационна ендометриална биопсия250.00
Поставяне на интраутеринен песар (спирала)80.00
Отстраняване на спирала40.00
УНГ
Отстраняване на чужди тела от ухо25.00
Вземане на биопсия от ЛОР органи20.00
Обработка на рана с шеф и превръзка20.00
Дренаж и аспирация на секрети от носа5.00
Локално лечение при епистаксис20.00
Отстраняване на церумен20.00
Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина20.00
Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа15.00
Пункция или промивка на максиларен синус20.00
Инцизия на перитонзиларен абцес25.00
Инцизия на фурункул в слуховия канал20.00
Парацентеза25.00
Предна тампонада на носа12.00
Отваряне на абцес на носна преграда20.00
Аудиометрия на възрастен25.00
Аудиометрия деца до 10 години25.00
Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо20.00
ДРУГИ
Определяне на схема за лечение със синтром10.00
Назален секрет за Ео6.00
ПЕДИАТРИЯ
Посещение по домовете от лекар50.00
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Електростимулация10.00
Лечение с ултразвук10.00
Лечебна физкултура (аналитична, пасивна, дихателна)15.00
Лечение с нискочестотно магнитно поле7.00
Лечение с ултравиолетови лъчи7.00
Лазер15.00
Интерферентен ток на поле7.00
Д Д ток7.00
Вакууммасаж15.00
Ъглометрия,сантиметрия,соматоскопия20.00
Акупунктура70.00
У В Ч терапия7.00
Електрофореза, йонофореза на поле7.00
Лечение с инфрачервени и видими лъчи7.00
Мануален масаж на цяло тяло40.00
Частичен масаж ( крайници ; гръб ; яка)25.00
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
Спирометрия15.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Мамография – Диагностична мамография на двете гърди60.00
Специални центражи на черепа20.00
Рентгенография на околоносни синуси20.00
Томография на бял дроб – 3 среза15.00
Рентгенография на горен крайник – акромиоклавикуларна става , стерноклавикуларна става, клавикула, раменна  кост, лакътна става, длан, пръсти20.00
Рентгенография на клавикула20.00
Рентгенография на стернум20.00
Рентгенография на ребра30.00
Рентгенография на гръден кош и бял дроб30.00
Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум25.00
Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)25.00
Иригография50.00
Рентгенография на челюстите в специални проекции20.00
Рентгенография на череп20.00
Рентгенография на сакриолиачна става20.00
Рентгенография на гръбначни прешлени30.00
Рентгенография на антебрахеум/предмишница/20.00
Рентгенография на гривнена става20.00
Рентгенография на длан и пръсти20.00
Рентгенография на таз30.00
Рентгенография на тазобедрена става20.00
Рентгенография на бедрена кост20.00
Рентгенография на коленна става20.00
Рентгенография на подбедрица20.00
Рентгенография на глезенна става20.00
Компютърна аксиална томография120.00
Обзорна рентгенография на корем25.00
Рентгенография на акромиоклавикуларна става20.00
Рентгенография на раменна става20.00
Рентгенография на хумерус20.00
Рентгенография на скапула20.00
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва50.00
КАТ НА ГЛАВА НАТИВЕН100.00
ТРАВМАТОЛОГИЯ
Превръзка обикновенна30.00
Периставна инфилтрация20.00
ДОКУМЕНТИ
Издаване на медицинско свидетелство за работа10.00
Медицинско свидетелство за работа с Васерман10.00
Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор10.00
Издаване на медицинско свидетелство за професионален шофьор25.00
Издаване на медицинско свидетелство за пред съда50.00
ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Цитологично изследване35.00
КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА
Консултация на документи от други заведения10.00
КАТ НА ГРЪДЕН КОШ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ150.00
КАТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ150.00
КАТ НА ГЛАВА С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ120.00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Венозна урография70.00
Хистеросалпингография50.00
Рентгенография на лакетна става20.00
Рентгенография на стъпало и пръсти20.00
Рентгенография на лицеви кости.20.00
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Морфологично изследване за паразити/+перианален отпечатък/15.00
ПАТОАНАТОМИЯ
Хистобиопсично изследване50.00
Бързо цитологично изследване40.00
ТИРОИДНИ ХОРМОНИ
TSH13.00
FT413.00
FT315.00
Anti TPO /MAT/16.00
Anti-Tg /TAT/16.00
ПОЛОВИ ХОРМОНИ
Пролактин16.00
LH (лутеинизиращ хормон)16.00
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)16.00
Прогестерон16.00
Естрадиол16.00
Testosteron – серум16.00
АНЕМИЯ И МЕТАБОЛИТНИ
Фолиева киселина19.00
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Гипсова имобилизация50.00
Снемане на хирургични конци30.00
Хирургична обработка на рана30.00
Сваляне на гипс40.00
Пункция на става40.00
Амбулаторна операция100.00
Превръзка ортопедична30.00
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Термографско изследване40.00
КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ
Кръвно-газов анализ артериален15.00
КРЪВОСЪСИРВАНЕ – СКРИНИНГ
Време съсирване2.00
Време кървене2.00
Протромбиново време3.50
АРТТ4.00
Фибриноген3.50
D-димер20.00
КЛИНИЧНА ХИМИЯ
Холестерол – профил11.00
Кръвно-захарен профил 3 кратен5.00
HOMA (IR) индекс – инсулинова резистентност20.00
Кръвна захар – Еднократно3.00
Гликиран хемоглобин -Нb A1C13.00
Кръвно-захарен профил 4 кратен6.00
VLDL -холестерол1.50
ОГТТ с инсулинови нива45.00
Креатинин – серум2.50
Урея2.50
Пикочна киселина2.50
Общ белтък2.50
Албумин2.50
Билирубин-общ2.50
Билирубин-директен2.50
Холестерол2.50
Триглицериди2.50
HDL- холестерол3.00
LDL-холестерол5.00
АСАТ2.50
АЛАТ2.50
АФ2.50
алфа-Амилаза4.00
ОГТТ6.00
CRP6.00
СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ
Креатинфосфокиназа – серум2.50
Креатинфосфокиназа – MB – серум7.00
Тропонин І20.00
ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Общ калций+Йонизиран калций6.00
Калий+Натрий6.00
Калий+Натрий+Хлориди9.00
Фосфор2.50
Общ калций2.50
Калий3.50
Натрий3.50
Хлориди3.50
Йонизиран калций (iCa++)4.50
Магнезий (Mg)3.50
Желязо (Fe)3.50
ТЖСК3.50
МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ
IgА – серум10.00
IgG – серум10.00
IgM – серум10.00
Антистрептолизинов титър (AST)10.00
МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ
Витамин В 1219.00
Феритин16.00