УСЛУГАЦЕНА
МИКРОБИОЛОГИЯ 
Носен, гърлен, ушен секрет20.00
Храчка, Лаваж15.00
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии15.00
Бърз антиген тест за SARS-CoV-210.00
Бърз антиген тест за COVID-1940.00
Анален Секрет15.00
Гърлен Секрет15.00
Назален Секрет15.00
Хемокултури15.00
Идентификация И Антибиограма15.00
Анален секрет – Здравни книжки12.00
Храчка за БК25.00
Изследване на грипен вирус тип А/В25.00
Хеликобактер пилори в фекална проба20.00
Инфекциозна мононуклеоза(Paul-Bunnell)15.00
Фецес за Rota v.10.00
Изследване на урина за урокултура10.00
Ликвор15.00
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C.albicans) и др.20.00
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium и др.20.00
Изследване за сифилис RPR (или Васерман)10.00
Хламидия трахоматис антиген тест15.00
Секрет – устна кухина15.00
Пунктат20.00
Фекална маса – Clostridium difficile27.00
Административни 
Потребителска такса Прегледи2.90
Потребителска такса Лаборатория3.00
Потребителска такса Прегледи (пенсионер)1.00
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 
ПКК + ДКК9.50
ПКК+ДКК+СУЕ11.50
ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене5.00
СУЕ- Westergeen2.50
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски6.00
Морфология на еритроцитите – микроскопски5.00
Ретикулоцити (Rt) – микроскопски4.00
GGTP3.00
LDH3.00
Липаза6.00
Инсулин16.00
PSA-Total+PSA-Free30.00
PSA-Total17.00
PSA-Свободен17.00
CA 15-318.00
CA 12518.00
CA 19-918.00
CEA20.00
Алфа-фетопротеин-серум18.00
Урея – урина3.00
Пикочна киселина – урина3.00
Амилаза- урина3.00
Калий-урина4.00
Натрий-урина4.00
Натрий-урина-качествено1.50
Креатинин – урина3.00
Фосфор-урина3.00
Количество белтък е еднократна порция урина3.00
Билирубин – урина1.50
Уробилиноген – Урина1.50
Седимент в урината1.50
Захар в урина1.50
Качествено изследване на урина+седимент3.00
Магнезий-урина3.00
Анализ на конкременти18.00
Качествено определяне на pH – урина1.50
Специфично тегло – урина – тест-лента1.50
Кетотела – урина1.50
Белтък – урина1.50
Общ белтък в урина- 24 часа (количествено)3.00
Микроалбуминурия11.00
Калций – урина3.00
Неорганичен фосфат- урина3.00
Окултни кръвоизливи7.00
Креатининов клирънс5.00
Витамин Д30.00
TSH16.00
FT416.50
FT316.00
Anti TPO /MAT/17.00
Anti-Tg /TAT/17.00
Пролактин17.00
LH (лутеинизиращ хормон)17.00
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)17.00
Прогестерон17.00
Естрадиол17.00
Testosteron – серум17.00
Кръвно-газов анализ артериален15.00
Време съсирване2.50
Време кървене2.50
Протромбиново време4.00
АРТТ4.50
Фибриноген4.00
D-димер25.00
Холестерол – профил11.00
Кръвно-захарен профил 3 кратен5.00
hs CRP (високочуствителен)10.00
HOMA (IR) индекс – инсулинова резистентност20.00
Кръвна захар – Еднократно3.00
Гликиран хемоглобин -Нb A1C15.00
Кръвно-захарен профил 4 кратен6.00
VLDL -холестерол1.50
ОГТТ с инсулинови нива45.00
Креатинин – серум3.00
Урея3.00
Пикочна киселина3.00
Общ белтък3.00
Албумин3.00
Билирубин-общ3.00
Билирубин-директен3.00
Холестерол3.00
Триглицериди3.00
HDL- холестерол3.00
LDL-холестерол5.00
АСАТ3.00
АЛАТ3.00
АФ3.00
алфа-Амилаза4.00
ОГТТ6.00
CRP7.00
Креатинфосфокиназа – серум3.00
Креатинфосфокиназа – MB – серум7.00
Тропонин І30.00
Общ калций+Йонизиран калций6.00
Калий+Натрий6.00
Калий+Натрий+Хлориди9.00
Фосфор3.00
Общ калций3.00
Калий3.50
Натрий3.50
Хлориди3.50
Йонизиран калций (iCa++)4.50
Магнезий (Mg)3.50
Желязо (Fe)3.50
ТЖСК4.00
Феритин16.00
ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ 
Антитела IgG COVID-1930.00
Изследване за Цитомегаловирусни Антитела /Igm/-15.00
Доказване на легионелен антиген в урината10.00
Изследване за Хепатит B HBsAg15.00
Изследване за Хепатит А Anti – HAV IgM15.00
Изследване за СПИН HIV 1/2 Ab15.00
Доказване на инфекциозна моно нуклеоза15.00
Изследване за ревматоиден артрит Wr10.00
Изследване За Хепатит С Anti HCV15.00
Хирургия 
Доплерова сонография на периферни съдове40.00
Малка оперативна интервенция (инцизия)50.00
Екстирпация на нокът с обработка на нокътно ложе под месна анестезия и превръзка50.00
Вторичен шев на оперативна рана под месна анестезия на пациенти, лекувани в други лечебни заведения50.00
Кардиология 
Телеметрия с препрограмиране80.00
Холтер ЕКГ40.00
ЕКГ изследване10.00
EКГ Холтер мониториране50.00
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)50.00
ЕКГ 12 отвеждания10.00
Измерване на артериално налягане5.00
Дерматология 
Микроскопско изследване на нативен препарат12.00
Ехографии 
Ехография на коремни органи50.00
Ехокардиография60.00
Манипулации 
Смяна на уретрален катетър15.00
Двигателна рехабилитация в домашни уловия20.00
Допълнителни манипулации и процедури50.00
Мускулна инжекция.10.00
Венозна инжекция с медикаменти на пациента15.00
Подкожна инжекция с медикаменти на пациента10.00
Вземане на венозна кръв5.00
Вземане на венозна кръв в дома / в цената не са включени транспортни разходи/10.00
Изваждане на кърлеж и обработка20.00
Апликация на ТАП с медикаменти на пациента10.00
Поставяне на уретрален катетър/собствен на пациента/30.00
Доплерова сонография40.00
Сваляне на конци50.00
Венозна инфузия с медикаменти с медикаменти на пациента25.00
Копиране на 1 страница документ0.10
Преглед от специалист – вторичен25.00
Вземане на материал за микробиологично изследване0.00
Спирометрия на дете10.00
Първичен   преглед от лекар – специалист50.00
Неврология 
Експертиза на временна неработоспособност ЛКК50.00
ЕМГ изследване40.00
Акушерство и гинекология 
Аспирационна ендометриална биопсия без анестезия150.00
Преждевременно прекъсване на бременност по желание до 12 г.с.250.00
Запис на детски сърдечни тонове /NST/25.00
Преждевременно прекъсване на бременността без анестезия150.00
Отстраняване на кондиломи120.00
Аспирационна ендометриална биопсия250.00
Поставяне на интраутеринен песар (спирала)80.00
Отстраняване на спирала40.00
УНГ 
Дренаж и аспирация на секрети от носа10.00
Отстраняване на чужди тела от ухо25.00
Вземане на биопсия от ЛОР органи20.00
Обработка на рана с шеф и превръзка20.00
Локално лечение при епистаксис20.00
Отстраняване на церумен20.00
Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина20.00
Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа20.00
Пункция или промивка на максиларен синус20.00
Инцизия на перитонзиларен абцес25.00
Инцизия на фурункул в слуховия канал20.00
Парацентеза30.00
Предна тампонада на носа12.00
Отваряне на абцес на носна преграда20.00
Аудиометрия на възрастен30.00
Аудиометрия деца до 10 години30.00
Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо20.00
Други 
Определяне на схема за лечение със синтром10.00
Назален секрет за Ео6.00
Валпроева киселина14.00
Педиатрия 
Посещение по домовете от лекар50.00
Физиотерапия и рехабилитация 
Електростимулация10.00
Лечение с ултразвук15.00
Лечебна физкултура (аналитична, пасивна, дихателна)15.00
Лечение с нискочестотно магнитно поле10.00
Лечение с ултравиолетови лъчи10.00
Ъглометрия,сантиметрия,соматоскопия20.00
Лазер15.00
Интерферентен ток на поле10.00
Д Д ток10.00
Вакууммасаж15.00
Лечение с инфрачервени и видими лъчи10.00
Акупунктура70.00
У В Ч терапия10.00
Електрофореза, йонофореза на поле10.00
Мануален масаж на цяло тяло40.00
Частичен масаж ( крайници ; гръб ; яка)30.00
Дихателна система 
Спирометрия15.00
Туберкулинова проба на Манту0.00
Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 минута0.00
Образна диагностика 
Мамография – Диагностична мамография на двете гърди70.00
Специални центражи на черепа30.00
Рентгенография на околоносни синуси30.00
Томография на бял дроб – 3 среза15.00
Рентгенография на клавикула30.00
Рентгенография на стернум30.00
Рентгенография на ребра40.00
Рентгенография на гръден кош и бял дроб40.00
Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум40.00
Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)25.00
Иригография60.00
Рентгенография на челюстите в специални проекции30.00
Рентгенография на череп30.00
Рентгенография на сакриолиачна става30.00
Рентгенография на гръбначни прешлени40.00
Рентгенография на антебрахеум/предмишница/30.00
Рентгенография на гривнена става30.00
Рентгенография на длан и пръсти30.00
Рентгенография на таз40.00
Рентгенография на тазобедрена става30.00
Рентгенография на бедрена кост30.00
Рентгенография на коленна става30.00
Рентгенография на подбедрица30.00
Рентгенография на глезенна става30.00
Компютърна аксиална томография160.00
Обзорна рентгенография на корем40.00
Рентгенография на акромиоклавикуларна става30.00
Рентгенография на раменна става30.00
Рентгенография на хумерус30.00
Рентгенография на скапула30.00
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва60.00
КАТ НА ГЛАВА НАТИВЕН160.00
Консултация на документи от други заведения10.00
КАТ НА ГРЪДЕН КОШ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ170.00
КАТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ170.00
КАТ НА ГЛАВА С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ160.00
Венозна урография100.00
Хистеросалпингография60.00
Рентгенография на лакетна става30.00
Рентгенография на стъпало и пръсти30.00
Рентгенография на лицеви кости.30.00
Травматология 
Превръзка обикновенна30.00
Периставна инфилтрация20.00
Документи 
Издаване на медицинско свидетелство за здр. работници0.00
Издаване на медицинско свидетелство за работа20.00
Медицинско свидетелство за работа с Васерман10.00
Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор20.00
Издаване на медицинско свидетелство за професионален шофьор35.00
Издаване на медицинско свидетелство за пред съда50.00
ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
Морфологично изследване за паразити/+перианален отпечатък/15.00
Патоанатомия 
Хистобиопсично изследване56.00
Цитологично изследване42.00
Бързо цитологично изследване50.00
АНЕМИЯ И МЕТАБОЛИТНИ 
Фолиева киселина19.00
Ортопедия и травматология 
Гипсова имобилизация60.00
Снемане на хирургични конци50.00
Хирургична обработка на рана30.00
Сваляне на гипс40.00
Пункция на става40.00
Амбулаторна операция140.00
Превръзка ортопедична30.00
Вътрешни болести 
Термографско изследване40.00
МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ 
IgА – серум16.00
IgG – серум16.00
IgM – серум16.00
Антистрептолизинов титър (AST)10.00