Наименование на услугата

Цена

Хистобиопсично изследване

30.00

Експресно цитологично изследване

25.00

Бързо цитологично изследване

20.00

Цитологично изследване

15.00

Инфекциозна мононуклеоза(Paul-Bunnell)

15.00

Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C.albicans) и др.

15.00

Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби,
Corynebacterium и др.

15.00

Антистрептолизинов титър (AST)

8.00

Изследване за сифилис RPR (или Васерман)

8.00

Изследване за Цитомегаловирусни Антитела /Igm/-

15.00

Изследване за Хепатит B HBsAg

10.00

Изследване за Хепатит А Anti – HAV IgM

15.00

Изследване за СПИН HIV 1/2 Ab

8.00

Изследване за ревматоиден артрит Wr

8.00

Изследване За Хепатит С Anti HCV

10.00

Носен, гърлен, ушен секрет

15.00

Храчка, Лаваж

12.00

Анален секрет – Здравни книжки

10.00

Изследване на грипен вирус тип А/В

20.00

Анален Секрет

12.00

Гърлен Секрет

10.00

Назален Секрет

10.00

Хемокултури

15.00

Идентификация И Антибиограма

10.00

Храчка за БК

20.00

Хламидия трахоматис IgG

15.00

Хеликобактер пилори в фекална проба

15.00

Фецес за Rota v.

10.00

Изследване на урина за урокултура

6.00

Микоплазма хоминис и уреаплазма – количествено изследване и антибиограма

30.00

Ликвор

15.00

Хламидия трахоматис антиген тест

12.00

Секрет – устна кухина

10.00

Пунктат

20.00

Фекална маса – Clostridium difficile

27.00

Микроскопско изследване на нативен препарат

10.00

Морфологично изследване за паразити/+перианален отпечатък/

12.00

Специални центражи на черепа

20.00

Рентгенография на околоносни синуси

20.00

Томография на бял дроб – 3 среза

15.00

Рентгенография на стерноклавикуларна става

20.00

Рентгенография на клавикула

20.00

Рентгенография на стернум

20.00

Рентгенография на ребра

25.00

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

25.00

Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум

25.00

Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда)

25.00

Иригография

50.00

Рентгенография на челюстите в специални проекции

20.00

Рентгенография на череп

20.00

Рентгенография на сакриолиачна става

20.00

Рентгенография на гръбначни прешлени

25.00

Рентгенография на антебрахеум

20.00

Рентгенография на гривнена става

20.00

Рентгенография на длан и пръсти

20.00

Рентгенография на таз

25.00

Рентгенография на тазобедрена става

20.00

Рентгенография на бедрена кост

20.00

Рентгенография на коленна става

20.00

Рентгенография на подбедрица

20.00

Рентгенография на глезенна става

20.00

Обзорна рентгенография на корем

25.00

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

20.00

Рентгенография на раменна става

20.00

Рентгенография на хумерус

20.00

Рентгенография на скапула

20.00

Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва

50.00

Ехография на коремни органи

30.00

Рентгенография на лакетна става

20.00

Рентгенография на стъпало и пръсти

20.00

Рентгенография на лицеви кости.

20.00

Хистеросалпингография

50.00

Венозна урография

70.00

Компютърна аксиална томография

120.00

КАТ НА ГЛАВА НАТИВЕН

100.00

КАТ НА ГЛАВА С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ

120.00

КАТ НА ГРЪДЕН КОШ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ

150.00

КАТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАКСТ

150.00

Мамография – Диагностична мамография на двете гърди

50.00

ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене

5.00

ПКК + ДКК

9.50

ПКК+ДКК+СУЕ

11.50

HOMA ( IR ) индекс – инсулинова резистентност

20.00

СУЕ- Westergeen

2.50

Диференциално броене на левкоцити – микроскопски

6.00

Морфология на еритроцитите – микроскопски

5.00

Ретикулоцити (Rt) – микроскопски

4.00

CRP

6.00

PSA-Total

16.00

CA 15-3

18.00

CA 125

18.00

CA 19-9

18.00

CEA

18.00

Алфа-фетопротеин-серум

18.00

TSH

13.00

FT4

13.00

Anti TPO /MAT/

16.00

FT3

15.00

Anti-Tg /TAT/

16.00

Пролактин

16.00

LH (лутеинизиращ хормон)

16.00

FSH (фоликуло-стимулиращ хормон)

16.00

Прогестерон

16.00

Естрадиол

16.00

Testosteron – серум

16.00

Време кървене

2.00

Протромбиново време

3.50

АРТТ

4.00

Фибриноген

3.50

Време съсирване

2.00

D-димер

20.00

Гликиран хемоглобин –Нb A1C

13.00

Креатинин – урина

3.00

Креатинин – серум

2.50

Урея

2.50

Урея – урина

3.00

Пикочна киселина

2.50

Пикочна киселина – урина

3.00

Общ белтък

2.50

Албумин

2.50

Билирубин-общ

2.50

Билирубин-директен

2.50

Холестерол

2.50

Холестерол – профил

11.00

Триглицериди

2.50

HDL- холестерол

3.00

LDL-холестерол

5.00

VLDL -холестерол

1.50

АСАТ

2.50

АЛАТ

2.50

АФ

2.50

Липаза

5.00

алфа-Амилаза

4.00

GGTP

2.50

LDH

3.00

Кръвно-захарен профил 3 кратен

5.00

Кр.захар. Профил-4 кратен

6.00

Кръвна захар – Еднократно

3.00

Общ калций

2.50

Общ калций+Йонизиран калций

2.51

Натрий (Na) и Калий (K) комплексно

6.00

Желязо (Fe)

3.50

ТЖСК

3.50

Желязо (Fe) + ТЖСК

6.00

Калий-урина

4.00

Натрий-урина

4.00

Фосфор

2.50

Калций – урина

3.00

Калий

3.50

Калий-урина

3.00

Натрий

3.50

Натрий-урина

4.00

Хлориди

3.50

Калий+Натрий

6.00

Калий+Натрий+Хлориди

9.00

Йонизиран калций (iCa++)

4.50

Магнезий (Mg)

3.50

Магнезий-урина

3.00

Белтък – урина

1.50

Билирубин – урина

1.50

Захар в урина

1.50

Уробилиноген – Урина

1.50

Седимент-ориентировъчен

1.50

Микроалбуминурия

11.00

Окултни кръвоизливи

7.00

Амилаза– урина

3.00

Качествено изследване на урина+седимент

3.00

Количество белтък е еднократна порция урина

3.00

Общ белтък в урина- 24 часа (количествено)

3.00

Специфично тегло – урина – тест-лента

1.50

Кетотела – урина

1.50

Качествено определяне на pH – урина

1.50

Неорганичен фосфат- урина

3.00

IgА – серум

10.00

IgG – серум

10.00

IgM – серум

10.00

Креатинфосфокиназа – серум

2.50

Креатинфосфокиназа – MB – серум

7.00

Анализ на конкременти

18.00

Вземане на венозна кръв в дома / в цената не са включени транспортни разходи/

5.00

Назален секрет за Ео

6.00

Кръвно-газов анализ артериален

15.00

ОГТТ

6.00

ОГТТ с инсулинови нива

45.00

Тропонин І

20.00

Потребителска такса Прегледи

2.90

Потребителска такса Лаборатория

2.00

Потребителска такса Прегледи (пенсионер)

1.00

Консултация на документи от други заведения

10.00

Първичен преглед от консултант

35.00

Първичен преглед от лекар – специалист

40.00

Вторичен преглед

20.00

Експертиза на временна неработоспособност ЛКК

50.00

Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране)

40.00

Холтер ЕКГ

40.00

Ехокардиография

40.00

Доплерова сонография

30.00

ЕМГ изследване

30.00

ЕКГ изследване

10.00

Доплерова сонография на периферни съдове

30.00

Дренаж и аспирация на секрети от носа

5.00

Отстраняване на чужди тела от ухо

20.00

Вземане на биопсия от ЛОР органи

20.00

Обработка на рана с шеф и превръзка

20.00

Локално лечение при епистаксис

20.00

Отстраняване на церумен

15.00

Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа

15.00

Пункция или промивка на максиларен синус

20.00

Инцизия на перитонзиларен абцес

25.00

Инцизия на фурункул в слуховия канал

20.00

Парацентеза

25.00

Предна тампонада на носа

12.00

Отваряне на абцес на носна преграда

20.00

Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо

20.00

Аудиометрия деца до 10 години

20.00

Аудиометрия на възрастен

20.00

Аспирационна ендометриална биопсия без анестезия

90.00

Преждевременно прекъсване на бременност по желание
до 12 г.с.

130.00

Преждевременно прекъсване на бременността без анестезия

90.00

Отстраняване на кондиломи

60.00

Аспирационна ендометриална биопсия

130.00

Поставяне на интраутеринен песар (спирала)

25.00

Отстраняване на спирала

15.00

Смяна на уретрален катетър

15.00

Двигателна рехабилитация в домашни уловия

20.00

Допълнителни манипулации и процедури

50.00

Мускулна инжекция.

5.00

Венозна инжекция

10.00

Подкожна инжекция

5.00

Изваждане на кърлеж и обработка

20.00

Апликация на ТАП по желание на пациента

5.00

Поставяне на уретрален катетър

30.00

Фиброколоноскопия

85.00

Фиброгастродуоденоскопия

50.00

Бърз уреазен тест за Хеликобактер пилори

20.00

Сваляне на конци

30.00

Венозна инфузия

20.00

Копиране на 1 страница документ

0.10

Спирометрия на дете

10.00

Спирометрия

15.00

Екстирпация на нокът с обработка на нокътно ложе под месна анестезия и превръзка

50.00

Вторичен шев на оперативна рана под месна анестезия на пациенти, лекувани в други лечебни заведения

50.00

Измерване на артериално налягане

5.00

Плексусна аналгезия

30.00

Лумбална паравертебрална аналгезия

30.00

Канюлиране на периферна вена с абокат

15.00

Определяне на схема за лечение със синтром

10.00

Посещение по домовете от лекар

50.00

Електростимулация

10.00

Лечение с ултразвук

7.00

Лечебна физкултура (аналитична, пасивна, дихателна)

7.00

Лечение с нискочестотно магнитно поле

5.00

Лечение с ултравиолетови лъчи

5.00

Ъглометрия,сантиметрия,соматоскопия

15.00

Лазер

10.00

Интерферентен ток на поле

7.00

Д Д ток

5.00

Лечение с инфрачервени и видими лъчи

5.00

У В Ч терапия

5.00

Електрофореза, йонофореза на поле

5.00

Мануален масаж на цяло тяло

30.00

Частичен масаж ( крайници ; гръб ; яка)

20.00

Превръзка обикновенна

30.00

Издаване на медицинско свидетелство за пред съда

50.00

Гипсова имобилизация

40.00

Снемане на хирургични конци

30.00

Хирургична обработка на рана

30.00

Сваляне на гипс

30.00

Пункция на става

30.00

Превръзка ортопедична

30.00

Амбулаторна операция

100.00

Малка оперативна интервенция ( инцизия)

30.00