Акцентът на дейността е акушерството и гинекологията и всички услуги, свързани с тях – профилактични гинекологични прегледи, женска консултация, 2D ехография с апарат Toshiba Nemid и доплерови изследвания и т.н. Една от най-иновативните и често използвани от пациентите услуги на центъра е ранният скрининг – от девета гестационна седмица.
Тук бременните жени могат да се чувстват напълно спокойни, тъй като грижите за очакваното от тях дете са поверени на едни от най-добрите специалисти.
Тук жените могат да бъдат уверени, че прегледите и консултациите са на високо ниво, а последващото лечение – в полза на цялостното здраве на организма им.
В Медицински център Света Петка работят следните специалисти:

  • д-р Албена Иванова – Специалист АГ, работи в МБАЛ Св. Петка, а в Медицински център Света Петка работи понеделник и четвъртък от 14.00 до 18.00 часа.