Медицински Център "Света Петка" Видин

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА ПЕТКА ЕООД е здравно заведение, извършващо диагностична и лечебна дейност в град Видин като част от структурата на МБАЛ Света Петка АД. Указва специализирана доболнична медицинска помощ, включително - диагностика, лечение и наблюдение на болни в амбулаторни и домашни условия, консултации, профилактика, предписване и изработване на лабораторни изследвания, предписване на други видове изследвания, издаване на съответните документи, извършване и на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения. Разполага с кабинети по кардиология, нервни болести, ендокринология, акушер - гинекология, уши - нос - гърло, хирургия, очни болести, ортопедия и травматология, и др.. Целта на здравното заведение е да предлага разнообразна лекарска помощ, концентрирана на едно място, пестейки време на пациентите в обикаляне на различни болници и поликлиники. Всички кабинети са напълно оборудвани с модерна медицинска апаратура, за да оказват по - детайлна и точна медицинска помощ.
В МЦ Света Петка работи екип от високо квалифицирани специалисти, отлични професионалисти в различни области на медицината. Целият лекарски екип е обединен от разбирането, че лечението служи и се развива единствено и само в името и здравето на хората.Работи по договори с НЗОК, което подобрява достъпността до качествена специализирана извънболнична помощ за здравноосигурените лица в района. МЦ Света Петка предлага качествена и достъпна специализирана извънболнична медицинска помощ.

 

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА ПЕТКА - Видин се извършват :

 

Прегледи, Лабораторни изследвания, Рентгенография и Рентгеноскопия, Скенер, Ехография, Манипулации, Консултации, ЕМГ, Доплерова сонография, Спирометрия и др.